ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.1)    Adatkezelő adatai

Honlap címe: www.naszmuhely.hu
Név: Bitter Edina E.V.
Székhely: 2049 Diósd, Pelikán utca 24.
Adószám: 69141155-1-33
E-mail cím: bitteredina@naszmuhely.hu
Telefonszám: +36/30 586 9570

1.2)    Általános tájékoztatás, Az adatkezelés szabályai

Az Adatkezelő tiszteletben tartja és védi mindazok adatait, akik az interneten keresztül kerülnek kapcsolatba a Vállalkozással. A Vállalkozás által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.

A honlapon közvetlenül semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, a Vállalkozás közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt.

A honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.

A tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. törvény 3. §-ban meghatározott értelmező rendelkezésekkel.

1.3)    Honlapon történő adatkezelés

Látogatói statisztikák készítése és diagnosztikai információk gyűjtése

A Vállalkozás honlapjához és a Vállalkozás által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése.

Az adatkezelés célja: a http://www.naszmuhely.hu/ honlap látogatói adatok statisztikai célra történő felhasználása

A kezelt adatok köre:

 • dátum, időpont
 • felhasználó számítógépének IP címe,
 • felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok
 • a felhasználó nyelvi beállítására vonatkozó adat
 • böngészési munkamenet követésére vonatkozó adat

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5. §-a, alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: honlap megtekintésétől számított fél év

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon

1.4)    Honlapon használt sütik (cookiek)

Cookie (süti) tájékoztató

 • FOGALOM MEGHATÁROZÁS

Cookie (Süti): A süti betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek küldenek azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány statisztikai jellegű információt küldjön a Látogatókról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszköz tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépen.

Látogató: az a természetes személy, aki a www.naszmuhely.hu internetes oldalt tájékozódásra, információ szerzésre, az oldal bármely tartalmának megjelenítésére használja saját internetes böngészőjéből.

 • ALKALMAZOTT SÜTIK LISTÁJA

Ez a weboldal sütiket használ. A weboldal sok más oldalhoz hasonlóan HTTP-sütiket használ a jobb működés érdekében. Amennyiben nem kerül minden süti elfogadásra, az oldal egyes pontjai nem biztos, hogy megfelelően működnek. Az alábbi táblázatban látható a sütik listája:

 • HARMADIK FÉL COOKIE (SÜTI) SZABÁLYZATA:

  A Google hozzáférése a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
 • BÖNGÉSZŐ PROGRAMOK SÜTI KEZELÉSE:
  Bizonyos cookie-k aktiválódnak már a használatuk engedélyezése előtt is, a sütikkel kapcsolatos minden tevékenység megakadályozható, az adatfájlok törölhetőek, ennek részletei a böngésző útmutatójában találhatóak, melyek az alábbi linkeken érhetőek el. (A lista nem teljse, az ismertebb böngészőket tartalmazza.)

Google Chrome böngészőhöz:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Microsoft Edge böngészőhöz:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Internet Explorer böngészőhöz:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox böngészőhöz:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

2)          Adatfeldolgozó

A Vállalkozás honlapját technikai adatfeldolgozóként a

Szolgáltató neve:  Forpsi – BlazeArts Kft.
Szolgáltató címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Szolgáltató adószáma: 12539833-2-03
Szolgáltató e-mail címe:  info{kukac}forpsi{pont}hu
Szolgáltató weboldala: www{pont}forpsi{pont}hu

működteti.

2.1)    Az érintett jogai és annak érvényesítése

A böngészési naplófájlokból való törlésnek technikai lehetősége nincs. Azok a ‎1.3) pontban meghatározott időtartam elteltével automatikusan törlődnek.

Adatvédelmi kérdésekben országos hatáskörű felügyeleti szervként a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 Postacíme:

1530 Budapest, Pf.: 5.

Elektronikus elérhetősége:

Honlapja:           http://naih.hu

Email címe:       ugyfelszolgalat@naih.hu

jár el.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

2.2)    Polgári peres eljárás

A munkáltató a munkavállaló adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az által igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés estén járó sérelemdíjat megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy ha kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A megtérítési igény iránti keresetlevelet az illetékes bíróság részére kell a munkavállalónak benyújtani.

A pert, az érintett választása alapján az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék helyett saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

2.3)    Büntetőeljárás

A személyes adatok kezelését érintő súlyosabb magatartások, azaz bűncselekmény, különösen a Btk. 219. §-ba ütköző magatartások esetében a Be. 376.§ alapján a Be. 377.§ szerinti módon bárki feljelentést tehet.